Utbildning

Hästutbildning

GGC  Gotland Grönt Centrum

Vi har ett nära samarbete med Gotlands Grönt Centrum som har gymnasieutbildning tillsammans med Wisbygymnasiet. Elever läser Naturbruksprogrammet-  Hästprofil inriktning.

Där både Gerd & Anna arbetar som lärare & Leif som instruktör.

De praktiska delarna genomförs på Suderbys Gård, delar av det teoretiska ligger belagt på skolan i Roma.

Vi anser det viktigt att föra lärdomar vidare i  branschen för  de är våra framtida medarbetare.


Välkomna att kika in på skolan:

https://naturbruksgymnasiumgotland.se


Hästfilm från Suderbys Gård / Gotland Grönt Centrum


https://naturbruksgymnasiumgotland.se/wp-content/uploads/2019/10/profilhast.mp4